Tyvene on Kokenut ja ammattitaitoinen palvelutalojen rakennuttaja

Kartoitetaan yhdessä mahdollisuuksia yhteisen palveluasuntohankkeen käynnistämiselle ja laaditaan hankkeelle toteutussuunnitelma.

OTA YHTEYTTÄ

   

   

  Tietosuojaseloste

  Tyvene Oy

  Tietosuojaseloste

  1. Rekisterinpitäjä

  Tyvene Oy
  Osoite: Kyllikinportti 2, 00240 Helsinki
  Sähköposti:  petra.lindholm@tyvene.fi

  Yhteyshenkilömme kaikkia tätä rekisteriä koskevissa asioissa on

  Petra Lindholm
  Osoite: Kyllikinportti 2, 00240 Helsinki
  Sähköposti: petra.lindholm@tyvene.fi

  Voit kysyä tarkempia tietoja tästä Tietosuojaselosteesta tai henkilötietojesi käsittelystä ottamalla yhteyttä tähän yhteyshenkilöömme.

  1. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusta ja tarkoitus

  Keräämme ja käsittelemme vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat tarpeen toimintamme harjoittamiseksi sekä rekrytoinnin, asiakassuhteiden ja muiden yhteydenottojen hoitamista varten.

  Käsittelemme henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin:

  2.1. Palvelumme ja verkkosivujen kehittäminen

  Käsittelemme henkilötietoja verkkosivumme ja palvelujemme laadun parantamiseksi. Henkilötietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuumme saada riittävät ja asianmukaiset tiedot verkkosivujemme ja palvelujemme kehittämiseen.

  2.2. Asiakassuhteen hoitaminen

  Voimme käsitellä henkilötietojasi ja olla sinuun yhteydessä tekemäsi yhteydenottopyynnön käsittelemiseksi tai muulla yhteydenotolla syntyneen asiakassuhteen hoitamiseksi. Tällöin henkilötietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuumme varmistaa asiakassuhteidemme asianmukainen hoitaminen.

  2.3. Rekrytointi

  Voimme käsitellä henkilötietojasi rekrytointitarkoituksiin. Näissä tapauksissa henkilötietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuumme saada ja säilyttää riittävät tiedot rekrytoinnin hoitamista varten.

  1. Säännönmukaiset tietolähteet

  Keräämme henkilötietoja joko suoraan sinulta itseltäsi sekä vieraillessasi verkkosivuillamme. Sinun ei ole pakko antaa meille henkilötietojasi, mutta mikäli päätät niin, emme välttämättä pysty tarjoamaan tietoja/ palveluitamme sinulle.

  1. Rekisterin tietosisältö

  Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot: nimi, osoite, sähköposti, puhelinnumero ja asiakastiedot, eli informaatio palvelupyyntöihin liittyen sekä muita tietoja, jotka ovat liiketoiminnan kannalta tarpeellisia.

  1. Kolmannen osapuolen suorittama tietojen keruu

  Palveluissamme saattaa olla linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille ja palveluihin, kuten yhteistyökumppanimme asunnonvuokraus järjestelmään.  Näillä verkkosivustoilla ja palveluilla on omat tietosuojakäytäntönsä. Emme ota minkäänlaista vastuuta kolmansien osapuolten käytännöistä. Jos päätät käyttää verkkosivustoja tai palveluita, joihin pääset meidän Palveluistamme linkkien kautta, tarkista kyseisen sivustojen tietosuojaseloste heidän sivuiltaan.

   

  Meistä riippumattomat kolmannet osapuolet saattavat myös kerätä tietojasi, kuten selaushistoriaasi, käyttäessäsi Palveluitamme. Meillä ei ole määräysvaltaa kolmansien osapuolten tiedonkeruutoimiin, ja suosittelemme, että säädät selainasetuksiasi tai asennat laajennuksia ja lisäosia, jos haluat minimoida kolmansien osapuolten suorittaman tietojenkeruun.

  1. Tietojen siirrot ja luovutukset

  Henkilötietoja ei lähtökohtaisesti luovuteta Tyvene Oy:n ulkopuolelle paitsi viranomaisen pyyntöön vastaamiseksi lainsäädännön edellyttämässä laajuudessa.

  Olemme kuitenkin ulkoistaneet osan henkilötietojen käsittelystä tietojen säilyttämiseksi ja analysoimiseksi sekä palveluiden tuottamiseksi.

  1. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

  Rekisteröityjen tietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

  1. Henkilötietojen säilyttäminen

  Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeellista tässä Tietosuojaselosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

  Työnhakijan antamia tietoja säilytetään rekisterissä kuuden kuukauden ajan ja niihin voidaan palata myöhempien hakujen yhteydessä. Hakija voi jo tätä aiemmin pyytää tietojen poistoa tai tarkastamista. Katso näistä ja muista rekisteröidyn oikeuksista lisää sivun lopusta.

  Yhteydenottopyyntöihin perustuvia tietoja säilytetään lähtökohtaisesti niin kauan kuin niiden käsittely kestää tai kyseinen asiakassuhde jatkuu.

  Evästeiden avulla kerätyt tiedot anonymisoidaan tai poistetaan 12 kuukauden kuluttua.

  1. Evästeet

  Käytämme verkkosivuillamme www.tyvene.fi evästeitä. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka selain tallentaa päätelaitteeseesi tiedon keräämistä ja muistamista varten. Evästeiden avulla keräämme esimerkiksi käyttö- ja selaustietoja sekä tietoa siitä, mistä käyttäjä on tullut sivuillemme. Evästeet ja muut vastaavat tekniikat eivät vahingoita päätelaitettasi tai tiedostojasi. Niitä ei voida käyttää virusten levittämiseen eivätkä ne mahdollista kovalevylläsi olevien tietojen tutkimista. Evästeiden avulla palvelujemme käyttö on käyttäjälle helpompaa, sillä voimme analysoida ja parantaa verkkosivumme toiminnallisuutta ja käytettävyyttä.

  Käytämme nettisivuillamme seuraavia evästeitä:

  • Google Analytics
  • Goolge Tag Manager
  • Google reCAPTCHA
  • Youtube Video tracking

  Voit estää evästeiden asettamisen, rajoittaa niiden käyttöä tai poistaa evästehistorian selaimeltasi. Evästeiden käytön rajoittaminen saattaa kuitenkin vaikuttaa verkkosivun käytettävyyteen.

  1. Rekisterin suojauksen periaatteet

  Manuaalinen aineisto

  Asuntojen vuoraamisesta kiinnostuneista syntyy manuaalista aineistoa, jota säilytetään vain sen käsittelyn ajan. Manuaalista aineistoa käsitellään lukituissa tiloissa, joihin on rajattu pääsy..

  Sähköisesti tallennetut tiedot

  Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Sähköisessä muodossa olevat henkilötiedot on suojattu tarkoituksenmukaisilla teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä. Esimerkiksi pääsy tietoihin on vain Tyvene Oy:n työntekijöillä.

  1. Rekisteröidyn oikeudet

  Kaikki näitä oikeuksia koskevat pyynnöt ja vaatimukset tehdään kohdassa 1 mainitulle rekisterin yhteyshenkilölle. EU:n tietosuoja-asetus 2016/679 (myöhemmin asetus) määrittää sinulle seuraavat rekisteröidyn oikeudet:

  Oikeus saada pääsy tietoihin

  Sinulla on asetuksen 15 artiklan mukainen oikeus saada pääsy sinua koskeviin henkilötietoihin.

  Oikeus vaatia tiedon korjaamista

  Sinulla on asetuksen 16 artiklan mukainen oikeus vaatia rekisterissä olevan itseäsi koskevan virheellisen tiedon korjaamista.

  Oikeus poistaa tiedot

  Sinulla on asetuksen 17 artiklan mukainen oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan sinua koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä. Huomaa kuitenkin, että sellaisia henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä tässä Tietosuojaselosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi tai joiden säilyttämistä laki edellyttää, ei voida poistaa.

  Oikeus vastustaa käsittelyä ja vaatia käsittelyn rajoittamista

  Silloin, kun käsittely perustuu oikeutettuun etuun, sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä eli pyytää, että niitä ei käsiteltäisi ollenkaan (21 artikla). Voit myös vaatia käsittelyn rajoittamista 18 artiklan mukaisesti.

  Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

  Mikäli koet, että henkilötietojesi käsittely ei ole ollut asianmukaista, voit reklamoida siitä 1. kohdassa mainitulle rekisterin yhteyshenkilölle.  Lisäksi sinulla on tietosuoja-asetuksen 77 artiklan mukainen oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos katsot, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan asetusta. Suomessa tämä valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutettu, jonka yhteystiedot löydät tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivuilta https://tietosuoja.fi/fi/etusivu.

  1. Tietosuojaselosteen muuttaminen

  Meillä on oikeus muuttaa tätä Tietosuojaselostetta. Tällöin ilmoitamme muutoksista sinulle verkkosivuillamme www.tyvene.fi, mistä löydät myös viimeisimmän version tästä Tietosuojaselosteesta.