Tyvene on Kokenut ja ammattitaitoinen palvelutalojen rakennuttaja

Kartoitetaan yhdessä mahdollisuuksia yhteisen palveluasuntohankkeen käynnistämiselle ja laaditaan hankkeelle toteutussuunnitelma.

OTA YHTEYTTÄ

   

  Järvenpään hyvinvointikampuksen palvelu- ja senioritalossa vietettiin harjannostajaisia

  Järvenpään hyvinvointikampukselle terveysasema JUSTin naapuriin rakentuvan palvelu- ja senioritalon harjannostajaisia vietettiin 24.10.2019. Palvelutalon suunnittelu käynnistyi Järvenpään kaupungin vuonna 2014 järjestämästä kumppanuuskilpailusta, jonka voitettuaan Tyvene yhdessä kumppaneidensa Diakonissalaitoksen Hoiva Oy:n, Jatke Oy:n, Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy:n ja Siren Arkkitehdit Oy:n kanssa käynnisti yhteisöllisen asuin- ja palvelukorttelin suunnittelun.  Palvelu- ja senioritaloon tulee paljon apua ja tukea tarvitseville ikäihmisille 60 hoivapalveluasuntoa 4 ryhmäkotiin ruokailu- ja yhteistiloineen sekä 28 asuntoa itsenäisesti asuville senioreille sauna- ja kerhotiloineen. Palvelutaloon toteutuu myös korttelitupa kaikille korttelin asukkaille sekä kahvila-ravintola palvelemaan niin palvelu- ja senioritalon asukkaita kuin muitakin korttelin ja lähiseudun asukkaita.

   

  Palvelu- ja senioritalon lisäksi hyvinvointikampusalueelle rakentuu 3 asuinkerrostaloa, jossa on omistusasuntoja, asumisoikeusasuntoja sekä vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja. Korttelin talojen asukkaille toteutetaan yhteispiha-alue, jossa on alueen asukkaiden aktiivisuuteen ja yhteisöllisyyteen kannustavia pelialueita, kuntoilulaitteita, hyötypuutarha sekä grillauspaikka. Yhteispiha-alueen alla pysäköintihallissa on korttelin autopaikat, joihin asukkaat pääsevät suoraan omista kodeistaan hissillä.

   

   

  Kampusalueen suunnittelutyön alkuvaiheessa osallistettiin suunnitteluun vahvasti järvenpääläisiä ikäihmisiä mm. kampuskävelyn ja suunnittelutyöpajojen muodossa, jolloin ikäihmisten tarpeet ja toiveet palvelu- ja senioritalon tilasuunnittelun sekä alueen toiminnallisuuden osalta saatiin kartoitettua. Kortteliin toivotaan muodostuvan moderni kyläyhteisö, jossa monisukupolvisen korttelin asukkailla niin ikääntyneillä kuin lapsiperheilläkin on hyvä elää ja asua ajatuksella ”ketään ei jätetä yksin”. Asuinrakennusten valmistuttua kortteliin rakentuu myös Järvenpään kaupungin ympärivuorokautinen päiväkoti.

   

   

  Rakennustyöt alueella käynnistyivät keväällä 2017 ja palvelu- ja senioritalon pitäisi olla valmis vastaanottamaan uudet asukkaat toukokuussa 2020. Kohde on saanut ARA-rahoitusta. Palvelutalon pääsuunnittelijana on toiminut Siren Arkkitehdit Oy ja rakennustöistä vastaa pääurakoitsijana Jatke Oy.