Tyvene on Kokenut ja ammattitaitoinen palvelutalojen rakennuttaja

Kartoitetaan yhdessä mahdollisuuksia yhteisen palveluasuntohankkeen käynnistämiselle ja laaditaan hankkeelle toteutussuunnitelma.

OTA YHTEYTTÄ

   

   

  Tyvenen kymmenvuotista historiaa kuvaa maltillinen kasvu merkittäväksi erityisasumiskohteiden omistajaksi ja tulevaisuutta sote-uudistuksen tuomat epävarmuustekijät

  Vuonna 2016 Tyvene Oy:lle valmistui Jyväskylään 66 asuntoinen ulkoiluun ja puutarhaan teemoitettu ikääntyneiden palvelutalo, jossa on asuntoja sekä tehostettuun että itsenäisempään palveluasumiseen. Kevään 2017 aikana on valmistunut palvelutalot myös Vihtiin ja Turkuun. Edellä mainittujen lisäksi kilpailulla voitetulle tontille Hyvinkäälle on rakenteilla ikääntyneiden palvelutalo ja vielä suunnitteluvaiheessa ovat kilpailuvoittokohteet Järvenpäähän ja Porvooseen. Kaikki kilpailulla voitetut kohteet ovat saaneet myös Aran rahoituksen. Tyvenen tavoitteena on toteuttaa parisataa uutta palveluasuntoa joka vuosi niin Ara-rahoituksella kuin vapaarahoitteisestikin.

  Pääosin omakustannusperusteisista vuokratuotoista koostuva Tyvene -konsernin liikevaihto kasvoi vuonna 2016 edellisestä vuodesta lähes 14 % 6,32 miljoonaan (5,56 M€) euroon uusien palvelutalokohteiden valmistumisen myötä. Tasearvo vuoden 2016 lopussa oli n. 146,7 miljoonaa (139,3 M€) euroa.

  Kunnat suosivat tonttien luovutuksessa yhä enemmän tontti- ja korttelikilpailuja, joissa korostuu korttelin asuntojen monipuolisuus, toiminnallinen idea ja palvelujen integraatio. Tyvene on menestyksellisesti osallistunut useisiin kilpailuihin ja on jatkossakin kiinnostunut osallistumaan erilaisiin tontti- ja korttelikilpailuihin. Yhteisölliset ja monisukupolviset korttelitoteutukset, joilla kasvavan senioriväestön palvelutarpeita sekä yksinäisyyden haasteita ratkaistaan teknologisilla, toiminnallisilla ja palvelullisilla innovaatioilla ovat tulevaisuuden trendejä myös palveluasumisessa. Palveluasumisen lisäksi olemme kiinnostuneita toteuttamaan päiväkoteja erillisille tonteille tai samaan korttelikokonaisuuteen palveluasumisen kanssa.

  Tulevaisuudessa sote-uudistus sekä kiinteistöverolinjaukset tuovat palvelutalojen omistajille uusia haasteita, mutta toki myös mahdollisuuksia. Sote-uudistuksen seurauksena kuntien vuokraamat palvelutalot saattavat menettää investoinnin arvonlisäveropalautuksen hyödyt ja KHO:n linjaukset palvelutalon kiinteistöverosta yleisen rakennuksen verokannan mukaan asuinrakennuksen sijaan nostavat arviolta 15 % omakustannusperiaatteella toimivan palvelutalon asukasvuokria.

  Tyvene täytti tänä keväänä 10 vuotta ja on taipaleensa aikana rakennuttanut omistukseensa jo 35 laadukasta palvelutaloa, joissa on yhteensä 1704 palveluasuntoa pääasiassa ikääntyneille, mutta myös kehitysvammaisille ja mielenterveyskuntoutujille. Vahvan kasvun vuosina Tyvenen omistukseen valmistui jopa 8 uutta palvelutaloa vuodessa. Vajaan 10 vuoden aikana rakennuskustannusten yli 50 % nousu asuntorakentamisen voimakkaasti lisääntyessä sekä kasvukeskuksista uusien tonttien löytämisen haasteet ovat hidastaneet Tyvenen kasvua. Tyvene on itse rakennuttanut kaikki palvelutalonsa varmistaen samalla, että tavoitteeksi asetetut palvelutalojen rakentamisen hyvä laatu, energiatehokkuus ja pitkä elinkaari toteutuvat. Pitkäjänteisenä kiinteistösijoittajana maltillinen uudisrakentaminen, kestävällä tavalla, tiiviissä yhteistyössä kumppaneidemme kanssa ja sijainnillisesti oikeaan paikkaan on tärkeä Tyvenen toimintaa ohjaava strategia.

  Haluamme kiittää kaikkia asiakkaitamme, yhteistyökumppaneitamme ja muita sidosryhmätahoja, kun olette olleet vaikuttamassa Tyvenen toimintaan ja kasvuun kuluneiden kymmenen vuoden aikana. Arvojemme mukaisesti, vastuullisesti toimien jatkamme myös tulevaisuudessa työtämme nykyisten ja uusien asiakkaidemme ja yhteistyötahojen kanssa.

   

  Aurinkoisin kevätterveisin

  Marja Kokko

  toimitusjohtaja