Tyvene on Kokenut ja ammattitaitoinen palvelutalojen rakennuttaja

Kartoitetaan yhdessä mahdollisuuksia yhteisen palveluasuntohankkeen käynnistämiselle ja laaditaan hankkeelle toteutussuunnitelma.

OTA YHTEYTTÄ

   

   

  Tyvenen 10 vuotinen tehostetun palveluasumisen kasvutaival uudistumassa monimuotoisemmaksi senioriasumisen palveluratkaisuiksi

  Vuonna 2017 Tyvenelle valmistui Vihdin Nummelaan 31 asuntoinen tehostetun palveluasumisen kohde ikääntyneille sekä Turun Pansioon 15 asuntoinen palvelutalo kehitysvammaisille. Lisäksi tammikuun 2018 alussa valmistui Hyvinkäälle laatukilpailulla voitetulle tontille ikääntyneiden 60 asuntoinen palvelutalo. Tyvene konsernilla on omistuksessaan 36 valmista palvelutaloa, joissa on yhteensä 1764 palveluasuntoa. Em. lisäksi rakennustyöt on käynnissä Porvooseen toteutuvaan 60 asuntoiseen ikääntyneiden palvelutaloon.

  Pääosin omakustannusperusteisista vuokratuotoista koostuva Tyvene -konsernin liikevaihto kasvoi vuonna 2017 edellisestä vuodesta n. 5,6 % 6,07 miljoonaan (5,75 M€) euroon uusien palvelutalokohteiden valmistumisen myötä. Tasearvo vuoden 2017 lopussa oli n. 146,3 miljoonaa (139,3 M€) euroa.

  Pääosa Tyvenen omistamista palvelutaloista on rahoitettu Ara-rahoituksella, mutta varsinkin tulevia ikääntyneiden palveluasumisen kohteita on tarkoitus rahoittaa myös ilman valtion tukimuotoja. Tänä syksynä Ara sai yhteensä reilut 60 erityisryhmien investointiavustushakemusta, mikä on selvästi vähemmän kuin edellisinä vuosina. Todennäköisenä syynä vähäiseen hakemusmäärään on ollut tehostetun palveluasumisen voimakas vapaarahoitteinen rakentaminen, vajaakäytön lisääntyminen, korkotukilain negatiiviset lakimuutosehdotukset sekä valtakunnallinen linjamuutos ikääntyneiden kotiasumista suosivaksi.

  Tyvene on pärjännyt hyvin kuntien järjestämissä tontti- ja korttelikilpailuissa, joissa on viime aikoina korostunut korttelin toiminnallinen idea, asuntorakenteen monipuolisuus, ikääntyneiden kotona-asumisen tukeminen, yhteisöllisyys sekä palveluiden integraatio. Järvenpäähän Tyvene on toteuttamassa palvelu- ja senioritaloa, joka on osana tällaista yhteisöllistä ja monisukupolvista korttelikokonaisuutta.

  Tyvene on jatkossakin kiinnostunut osallistumaan erilaisiin tontti-, kortteli- ja ideakilpailuihin myös osana isompaa konsortiota, jossa kasvavan senioriväestön palvelutarpeita sekä yksinäisyyden haasteita ratkaistaan teknologisilla, toiminnallisilla ja palvelullisilla innovaatioilla. Palveluasumisen lisäksi olemme kiinnostuneita toteuttamaan päiväkoteja erillisille tonteille tai samaan korttelikokonaisuuteen palveluasumisen kanssa.

  järvenpää havainne 2 toimitusjohtajan katsaukseen

  Tuleva Sote-uudistus sekä linjaukset korkojen verovähennysoikeuden rajoittamisesta ja kiinteistöverosta tuovat palvelutalojen omistajille uusia haasteita, mutta toki myös mahdollisuuksia. Sote-uudistuksen seurauksena kuntien vuokraamat palvelutalot saattavat myös menettää investoinnin arvonlisäveropalautuksen hyödyt. Valmisteilla olevat säädökset korkojen verovähennysoikeuden rajoittamisesta taas nostavat asukasvuokria kuten myös nykyinen KHO:n linjaus palveluta-lon kiinteistöverosta yleisen rakennuksen verokannalla. Voimme vain toivoa, että lainsäätäjä ottaa lainsäädäntötyössä huomioon em. vaikutukset asukasvuokria merkittävästi korottavina tekijöinä.

  Ikääntyneiden asukkaiden koteihin palvelutaloissa ja asumiskustannuksiin kohdistuu jatkuvasti uusia asumisen kustannuksia nostavia tekijöitä. Ei siis ole ihme, ettei palvelutarpeessa olevilla, usein varsin pienituloisilla ikäihmisillä ole varaa ostaa tarvitsemiaan hoiva- ja tukipalveluita ilman yhteiskunnan tukea. Sen vuoksi Tyvenen tarkoituksena on jatkossa pyrkiä uudistamaan palveluasumista nykyistä monimuotoisemmaksi senioriasumiseksi. Haluamme tehdä tätä uudistamista yhdessä niin nykyisten kuin uusienkin asiakkaiden, yhteistyökumppanien ja sidosryhmien kanssa.

  Aurinkoisin kevätterveisin

  Marja Kokko
  toimitusjohtaja