Tyvene on Kokenut ja ammattitaitoinen palvelutalojen rakennuttaja

Kartoitetaan yhdessä mahdollisuuksia yhteisen palveluasuntohankkeen käynnistämiselle ja laaditaan hankkeelle toteutussuunnitelma.

OTA YHTEYTTÄ

   

  Tyvene on 15-vuotisen historiansa aikana rakennuttanut yli 2000 palvelu- ja senioriasuntoa

  Maaliskuussa 2022 15 vuotta täyttänyt Tyvene on rakennuttanut historiansa aikana omistukseensa 40 palvelutaloa, joissa on yhteensä 2077 asuntoa etenkin ikääntyneille. Asunnoista reilut 100 on toteutettu kehitysvammaisille ja mielenterveyskuntoutujille. Valtaosa palvelutaloista on rahoitettu ARAn korkotukilainoilla ja avustuksilla, mutta myös vapaarahoitteisia palvelutaloja on rakennutettu yhtiön omistukseen. Tyvene-konsernin lähinnä omakustannusperusteisista vuokratuotoista koostuva Tyvene -konsernin liikevaihto kasvoi vuonna 2021 edellisestä vuodesta noin 7,5 prosenttia 8 miljoonaan (7,5 M€) euroon pääosin uusien palvelutalokohteiden vuokratulojen myötä. Palvelutalojemme vuokralaisia ovat hoivapalveluita tuottavat yritykset, kunnat sekä asukkaat. Konsernin tasearvo vuoden 2021 lopussa oli 179,6 miljoonaa (169,7 M€) euroa.

  Vuoden 2021 syyskuussa valmistui Tyvenelle Helsingin Malminkartanoon vapaarahoitteinen 115 asuntoinen palvelu- ja senioritalo, jossa on tehostetun palveluasumisen lisäksi senioriasuntoja itsenäisemmin asuville ikääntyneille. Palvelutalossa on myös kahvila-ravintola, kuntosali saunoineen, päivätoimintatilat sekä kerhotilat asukkaiden yhteisöllistä toimintaa varten. Hoiva- ja ravintolapalvelut taloon tuottaa Hoitokoti Päiväkumpu.

  Tällä hetkellä Tyvenen kaikki asuntokohteet ovat valmiita eikä lähiaikoina ole uusia lähdössä rakenteille, mutta haemme uusia tontteja Malminkartanoon toteutuneen palvelu- ja senioritalon tyyppisille kohteille päästäksemme toteuttamaan lisää ikääntyneiden tarvitsemia yhteisöllisiä asumisratkaisuja. Näillä tuetaan itsenäistä asumista ja parannetaan ikääntyneiden toimintakykyä. Ikääntyneiden asumisen lisäksi etsimme tontteja myös ARA-rahoitteisten nuorisoasuntojen toteuttamiseen.

  Tyvenen toiminnan lähtökohtana on vastuullinen rakennuttaminen ja kiinteistöjen ylläpito.  Tyvenen palvelutalokannasta noin 25 % hyödyntää lämmöntuotossaan kokonaan tai osittain maalämpöä. Pyrimme mahdollisuuksien mukaan kaikissa uusissa kohteissa hyödyntämään maalämpöä ja muita ympäristö- ja elinkaariystävällisiä ratkaisuja sekä huomioimaan toteutuksessa myös hiilikuormaa vähentäviä ratkaisuja.

  Malminkartanon palvelu- ja senioritalossa ilmastotavoitteita on huomioitu toteuttamalla kohteeseen maalämpö hyödyntäen samalla maakylmää kiinteistön jäähdyttämisessä. Kiinteistökantamme sääkorjattu lämmönkulutus nousi 3,1 % ja sähkönkulutus 5,1 % edellisestä vuodesta. Ilmaisenergian osuus koko käytetystä energiasta oli yhteensä n. 7,2 %. Myös veden kulutus nousi hieman edelliseen vuoteen verrattuna. Lisätietoja vastuullisesta toiminnastamme on saatavissa kotisivuilla olevasta vastuullisuusraportistamme.

  Tyvenen-vastuullisuusraportti_2021.pdf

  Muita vastuullisia tekojamme ovat olleet mm. rahalahjoitukset HelsinkiMissiolle ikääntyneiden yksinäisyyden poistamiseen ja SPR:lle Ukrainan konfliktista kärsivien auttamiseen sekä turvaliivilahjoitus Malminkartanon ala-asteen ekaluokkalaisten koulumatkaa turvaamaan.

  Viimeiset kaksi vuotta hoivakotien toimintaa merkittävästi vaikeuttanut koronapandemia alkaa onneksi vihdoin helpottaa. Viime vuodet ovat olleet niin fyysisesti kuin henkisestikin raskaita sekä hoivakotien asukkaille että erityisesti hoitohenkilöstölle, joille suuri kiitos jaksamisesta ja arvokkaasta työstä!

  Jatkuvasti kasvava hoitajapula sekä hoivakustannusten nopea kasvu ovat vähentäneet asukassijoituksia, mikä näkyy hoivakotien lisääntyvänä vajaakäyttönä ja pitkään jatkuessaan varmasti myös vuokralaistemme kannattavuushaasteina. Hoivakotien hoitajamitoituksen vähimmäismäärän nostaminen ensi vuonna 0,7 hoitajamäärään sekä sote-uudistuksen tuoma epävarmuus hyvinvointialueiden strategioiden sisällöstä, vaikeuttaa myös kuntien päätöksentekoa sekä lisää paineita löytää tehostetun palveluasumisen sijaan edullisempia ratkaisuja ikääntyneiden asumisen ratkaisemiseksi mm. välimuotoisella asumisella ja kotihoitoa digitalisoimalla. Asumispalveluiden siirtyessä hyvinvointialueiden päätösvallan piiriin, ei kunnille ole enää mielekästä eikä ehkä mahdollistakaan varmistaa ikääntyneiden palveluasuntotonttien riittävyyttä kaavoituksen avulla. Sen vuoksi hyvä yhteistyö ja vuoropuhelu kuntien ja hyvinvointialueiden välillä on jatkossa erityisen tärkeää, jotta ikääntyneiden asumispalvelut sekä luonteeltaan että määrältään vastaavat ikääntyvän väestön asumis- ja palvelutarpeita myös jatkossa.

  Tyvenen toiminta on viime vuoden ollut pandemiasta huolimatta vakaata erinomaisten yhteistyökumppaniemme ansiosta vuokrausasteen ollessa 99,8 %. Hoivakotien hoitajapulan ja vajaakäytön kuitenkin jatkuvasti kasvaessa on Tyvenekin siirtynyt toteuttamaan yhä enemmän kevyempiä ja monipuolisempia palvelu- ja senioriasumisen ratkaisuja, josta Malminkartanon palvelu- ja senioritalo on erinomainen esimerkki. Senioriasukkaiden itsenäisen toimintakyvyn ylläpitäminen mahdollisimman pitkään edellyttää hyviä lähipalveluita ja julkisen liikenteen helppoa saavutettavuutta. Kaupunkien tulisikin tonttipolitiikassaan pelkkien puheiden sijaan lisätä huomattavasti enemmän panostusta senioriasumiseen tarjoamalla sijainniltaan hyviä tontteja ikääntyneiden monipuolisiin ja yhteisöllisiin asumisratkaisuihin. Tyvene haluaa omalta osaltaan olla varmistamassa ikääntyneelle väestölle entistä paremmat asumisolot tulevaisuudessa.

   

  Kevätterveisin

  Marja Kokko

  toimitusjohtaja

  Tyvene Oy