Tyvene on Kokenut ja ammattitaitoinen palvelutalojen rakennuttaja

Kartoitetaan yhdessä mahdollisuuksia yhteisen palveluasuntohankkeen käynnistämiselle ja laaditaan hankkeelle toteutussuunnitelma.

OTA YHTEYTTÄ

   

   

  Tonttikilpailut uusien palvelutalojen ja palvelukortteleiden toteutustapana yleistyneet

  Tyvene Oy:lle on valmistunut viimeisen vuoden aikana viisi uutta palvelutaloa Hämeenlinnaan mielenterveyskuntoutujille, Helsinkiin ja Kaarinaan muistihäiriöisille ja huonokuntoisille vanhuksille sekä Turkuun ja Parikkalaan kehitysvammaisille asukkaille. Yhtiöllä on omistuksessaan 31 toiminnassa olevaa palvelutaloa, joissa on yhteensä n.1530 palveluasuntoa pääasiassa ikääntyneille, mutta palveluasuntoja on viimeisen vuoden aikana toteutettu enemmän myös erityisryhmille. Rakenteilla on lisäksi palvelutalokohde Porvooseen energiatehokkaalle Skaftkärrin alueelle, johon valmistuu tämän vuoden loppuun mennessä uusiutuvalla energialla lämpiävä, energiatehokas palvelutalo muistihäiriöisille ja huonokuntoisille ikääntyneille.

  Pääosin omakustannusperusteisista vuokratuotoista koostuva Tyvene -konsernin liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta 11 % 5 miljoonaan (4,5 M€) euroon uusien palvelutalojen tuomien vuokratuottojen seurauksena. Tasearvo vuoden 2014 lopussa oli n. 133 miljoonaa (123 M€) euroa.

  Tyvenen tavoitteena on toteuttaa parisataa uutta palveluasuntoa joka vuosi niin Ara-rahoituksella kuin vapaarahoitteisestikin. Arvioiden mukaan ainakin seuraavan 10 vuoden aikana uusien ympärivuorokautisen asumispalvelun sisältävien uusia asuntojen vuosittainen tarve on noin 2000 – 2500 asuntoa, vaikka kunnissa ikääntyneiden kotona asumista pyritäänkin kotiin tuotavien hoivapalveluiden lisäämisellä ja kehittämisellä vahvasti edistämään. Erityisesti pääkaupunkiseudulla ja kasvukeskuksissa suuria haasteita palvelutalojen uustuotannolle aiheuttaa palvelutalotonttien heikko saatavuus. Palvelutalotontteja ei ole kaavoitettu tarpeeseen nähden riittävästi ja kovan kysynnän vuoksi uusien palvelutalokohteiden toteuttaminen tapahtunee jatkossa yhä enemmän tonttikilpailuiden kautta. Tyvene onkin viime aikoina menestyksellisesti osallistunut palvelutalokohteiden tonttikilpailuihin Järvenpäässä ja Hyvinkäällä osana kilpailun voittanutta yhteistyökonsortiota. Järvenpään hyvinvointikampuksen alueelle sekä Hyvinkäälle Metsäkaltevan alueelle on suunnitteilla mm. ikääntyneille elinkaariasumiseen pohjautuva palveluasuntokohde, jossa koko korttelin toiminnallinen yhteisöllisyys on toteutuksen lähtökohtana. Tällaisiin seniori- ja hoiva-asuntoja käsittäviin ns hybridihankkeisiin Tyvene tulee jatkossa yhä enemmän osallistumaan.  Tyvenellä on suunnitteilla em. lisäksi myös ikääntyneiden palvelutalot Jyväskylään ja Vihdin Nummelaan, joihin Ara on myöntänyt investointiavustus- ja korkotukilainavaraukset.

  Hyvinkää

  Hyvinkään Metsäkaltevan alueen tontinluovutuskilpailun voittajaehdotus ”Hilma ja Onni”

   

   

   

   

   

   

   

   

  Rakennuttamisessa olemme viime vuoden aikana panostaneet erityisesti laadunvarmistukseen niin suunnittelussa kuin rakentamisen valvonnassakin. Laadun parantamisen ohella myös energiatehokkaat ja elinkaarikestävät rakentamisratkaisut ja materiaalivalinnat ovat rakennuttamisen lähtökohtana myös tulevaisuudessa.

  Viime vuoden aikana Tyvenen arvot, missio ja visio kiteytettiin organisaation tiimityönä toimintaamme ohjaavaksi perustaksi.  Arvojemme mukaisen toimintamme kivijalka on hyvä ja luotettava kumppanuus yhteistyötahojemme kanssa. Ammattitaitoisilla ja eettisillä toimintatavoilla luomme hyvinvointia niin asiakkaillemme, ympäristölle kuin koko yhteiskunnallekin. Tavoitteenamme on jatkuvan oppimisen ja kehittämisen kautta luoda laadukasta toimintaa ja palveluita kustannustehokkaasti, jotta palvelutalojemme asukkailla on hyvä olla ja elää viihtyisissä ja turvallisissa kodeissaan.

  Viime vuoden lopussa tekemämme tyytyväisyyskyselyn perusteella Tyveneä pidetään ammattitaitoisena, asiakaslähtöisenä ja erittäin luotettavana yhteistyökumppanina ja rakennuttajana asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme keskuudessa. Kyselyssä selvitettiin asteikolla 1-5 sidosryhmiemme tyytyväisyyttä Tyvenen ammattitaitoon, toiminnan tehokkuuteen, yhteistyökykyyn, luotettavuuteen sekä maineeseen. Osa-alueiden keskiarvot olivat kaikki yli 4,2, mutta erityisesti Tyvenen luotettavuus yhteistyökumppanina ka 4,8 osoitti iloksemme meidän onnistuneen arvojemme ja tavoitteidemme mukaisessa toiminnassamme. Positiiviset tulokset olivat palkitsevia ja kannustavat meitä jatkamaan samansuuntaisella asiakaslähtöisellä, vuorovaikutteisella ja vastuullisella toimintatavallamme yhteistyötä kumppaneidemme kanssa vakiinnuttaaksemme vision mukaisesti asemaamme arvostetuimpana sosiaalisten asuin- ja palvelurakennusten omistajana Suomessa.

  Tyvenen toimintatavasta ja palvelutaloratkaisuista on lisätietoa internet-sivuillamme. Sieltä löytyy myös asiakaskokemuksia, uutisia sekä Tyvenen arvot, missio ja visio.

  Aurinkoisin kevätterveisin

  Marja Kokko
  Toimitusjohtaja
  Tyvene Oy