Tyvene on Kokenut ja ammattitaitoinen palvelutalojen rakennuttaja

Kartoitetaan yhdessä mahdollisuuksia yhteisen palveluasuntohankkeen käynnistämiselle ja laaditaan hankkeelle toteutussuunnitelma.

OTA YHTEYTTÄ

   

   

  Tehostetun palveluasumisen ratkaisuista kevyempään hybridi- ja senioriasumisen strategiaan

  Vuonna 2018 pääosin omakustannusperusteisista vuokratuotoista koostuva Tyvene -konsernin liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta n. 4,3 % 6,33 miljoonaan (6,07 M€) euroon uusien palvelutalokohteiden valmistumisen myötä. Tasearvo vuoden 2018 lopussa oli n. 153,8 miljoonaa (146,3 M€) euroa.

   

   

   

   

  Viime vuonna Tyvenelle valmistui Hyvinkäälle ja Porvooseen ikääntyneiden 60 asuntoiset palvelutalot, joissa kummassakin hoivapalvelut asukkaille tuottaa julkinen toimija. Tyvene konsernilla on omistuksessaan nyt 37 palvelutaloa, joissa on yhteensä 1824 palveluasuntoa. Em. lisäksi rakennustyöt on käynnissä Järvenpäähän monisukupolviseen korttelikokonaisuuteen toteutuvassa 88 asuntoisessa seniori- ja palvelutalossa sekä Tampereen Linnainmaalle toteutuvassa 50 asuntoisessa tehostetun palveluasumisen kohteessa. Kaikki edellä mainitut valmistuneet ja rakenteilla olevat palvelutalot ovat olleet kaupunkien järjestämien tontti- tai korttelikilpailujen voittokohteita.

  Tyvene on jatkossakin kiinnostunut osallistumaan erilaisiin tontti-, kortteli- ja ideakilpailuihin myös osana isompaa konsortiota, jossa kasvavan senioriväestön palvelutarpeita sekä yksinäisyyden haasteita ratkaistaan teknologisilla, toiminnallisilla ja palvelullisilla innovaatioilla. Toivottavaa kuitenkin olisi, että vanhusväestön määrän voimakkaasti kasvaessa tarjolla olisi merkittävästi nykyistä enemmän tontteja senioriasumiseen. Senioriasukkaiden itsenäisen toimintakyvyn säilyminen mahdollisimman pitkään edellyttää hyviä lähipalveluita ja julkisen liikenteen helppoa saavutettavuutta. Itsenäisen toimintakyvyn säilyminen taas hidastaa nopeasti kasvavaa kotihoidon tarvetta. Toivomme siis kaupungeilta huomattavasti nykyistä enemmän tonttitarjontaa esteettömien ja yhteisöllisten seniori- ja hybridipalvelutalojen rakentamiseen!

   

  Tänä vuonna paljon huolta ja keskustelua herättäneet hoivakotien laatuongelmat sekä sote-uudistuksen kaatuminen lisäävät kuntien ennestään kovia kustannuspaineita, minkä vuoksi ikääntyvien itsenäisempään asumiseen panostaminen ja sitä kautta toimintakyvyn säilymisen tukeminen on ensiarvoisen tärkeää. Näitä tavoitteita edistetään panostamalla monipuolisiin senioriasumisen ratkaisuihin. Tyvenen strategiana on investoida tällaisiin monipuolisiin, esteettömiin ja yhteisöllisiin seniori- ja hybridikohteisiin nykyistä enemmän tehostetun palveluasumisen sijasta.

   

   

  Haluamme tehdä tätä työtä ikääntyvän väestön asumisolojen parantamiseksi yhdessä niin nykyisten kuin uusienkin asiakkaiden, yhteistyökumppanien ja sidosryhmien kanssa. Keväällä toteutetun asiakastyytyväisyyskyselyn perusteella olemme onnistuneet varsin hyvin olemalla luotettavia, ammattitaitoisia ja vastuullisia kumppaneita.

  Oheisesta asiakastyytyväisyyskyselyn yhteenvedosta käy ilmi missä olemme parhaimmillamme. Kehittämiskohteitakin toki löytyi ja niiden osalta tavoitteena on luonnollisesti parantaa toimintaamme!

   

  Tyvene asiakastyytyväisyyskyselyn yhteenveto