Tyvene on Kokenut ja ammattitaitoinen palvelutalojen rakennuttaja

Kartoitetaan yhdessä mahdollisuuksia yhteisen palveluasuntohankkeen käynnistämiselle ja laaditaan hankkeelle toteutussuunnitelma.

OTA YHTEYTTÄ

   

   

  Teemoitetut palvelutalot sekä elinkaari- ja hyvinvointikorttelit asuntorakentamisen voimistuvana trendinä

  Tyvene Oy:lle valmistui vuonna 2015 neljä uutta palvelutaloa, kehitysvammaisille asukkaille Parikkalaan ja Turkuun sekä muistihäiriöisille ikääntyneille Kaarinaan ja Porvooseen. Yhtiöllä on omistuksessaan nyt 32 palvelutaloa, joissa on yhteensä lähes 1600 palveluasuntoa pääasiassa ikääntyneille, mutta pieniä palveluasuntokohteita on toteutettu myös kehitysvammaisille ja mielenterveyskuntoutujille. Lisäksi uusia palveluasuntokohteita on valmistumassa tämän ja ensi vuoden aikana Jyväskylään, Turkuun, Vihdin Nummelaan ja Hyvinkäälle. Viime vuonna Tyvene toisaalta myös luopui yhdestä vapaarahoitteisesta palvelutalosta myymällä Hangossa sijaitsevan palvelutalon hoiva-asuntoihin erikoistuneelle rahastolle.

  Pääosin omakustannusperusteisista vuokratuotoista koostuva Tyvene -konsernin liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta 11 % 5,56 miljoonaan (5 M€) euroon uusien palvelutalojen tuomien vuokratuottojen seurauksena. Tasearvo vuoden 2015 lopussa oli n. 139,3 miljoonaa (133,6 M€) euroa.

  Tyvenelle viime vuoden lopulla Porvooseen valmistunut palvelutalo on profiloitunut ympäristöä huomioivaksi mm. uusiutuvia energiamuotoja hyödyntävien energiaratkaisujensa vuoksi. Jyväskylään kuukauden päästä valmistuva palvelutalo on taas ulkoiluun ja puutarhaan teemoitettu palvelutalo. Palvelutalojen erikoistuminen eri teemoja korostavaan toimintaan mahdollistaa myös asukkaiden valinnanvapauden hakeutua itselleen mieluisimpaan toimintaympäristöön.

  Tyvenen tavoitteena on toteuttaa parisataa uutta palveluasuntoa joka vuosi niin Ara-rahoituksella kuin vapaarahoitteisestikin. Erityisesti pääkaupunkiseudulla ja kasvukeskuksissa suuria haasteita palvelutalojen uustuotannolle aiheuttaa palvelutalotonttien heikko saatavuus. Selvänä trendinä kasvukeskuksissa on palveluasuntotonttien luovuttaminen osana elinkaari- tai hyvinvointikorttelikilpailua. Olennaista kilpailuissa näyttää olevan elinkaariasuminen ja koko korttelin toiminnallinen yhteys, yhteisöllisyys ja sukupolvien kohtaaminen tonttikohtaisen toteutuksen sijaan. Elinkaariasumisen korostamisella pyritään valtakunnallisten suositusten mukaisesti ikääntyneiden ja erityisryhmien kotona asumisen lisäämiseen monipuolisessa asumisympäristössä, kotipalveluiden tehostamiseen sekä tehostetun palveluasumisen vähentämiseen.

  Tyvene onkin onnistuneesti osallistunut tällaisiin korttelikilpailuihin osana ammattitaitoista ja innovatiivista yhteistyökonsortiota. Kumppaneidemme kanssa olemme suunnittelemassa Hyvinkäälle palvelutalon ja asumisoikeustalon yhteistä korttelia, jossa yhteisöllisyys toteutuu erityisesti yhteisen aktiivipihan kautta. Järvenpään hyvinvointikampus-korttelissa taas korostuu elinkaariasuminen, eri sukupolvien kohtaaminen ja toiminnallinen teema ”ketään ei jätetä yksin”. Hyvinvointikampuskortteliin toteutuu omistus-, vuokra- ja palveluasumista sekä päiväkoti ja perhekeskus aivan uuden sosiaali- ja terveyskeskuksen naapuriin lähelle kaupallisia palveluita. Sekä Hyvinkään että Järvenpään palvelutaloihin on Ara myöntänyt investointiavustus- ja korkotukilainavaraukset.

  Rakennuttamisessa olemme viime vuoden aikana panostaneet laatuvalvonnan ohella erityisesti uusiutuvien energiaratkaisujen toteuttamiseen ja käyttöönottoon, kun useita uusia geoenergiakohteita on otettu käyttöön. Rakennusten ylläpidossa on energian kulutusseurannan ohella panostettu erityisesti rakennusten paloturvallisuuteen ja turvallisuusjärjestelmien toimivuuteen.

  Tyvene ammattitaitoisena palvelutalojen omistajana ja vuokranantajana sekä hyvänä ja luotettavana kumppanina yhteistyötahoillemme haluaa jatkossakin luoda laadukasta palveluasumista sekä hyvinvointia niin asukkaille kuin ympäristöllekin. Palveluasumisen lisäksi olemme kiinnostuneita toteuttamaan myös päiväkoteja erillisille tonteille tai samaan korttelikokonaisuuteen palvelutalon kanssa. Arvojemme mukaisesti vastuullisesti toimien jatkamme myös tulevaisuudessa työtämme nykyisten ja uusien asiakkaidemme hyväksi.

  Tyvenen toimintatavasta ja palvelutaloratkaisuista on lisätietoa internet-sivuillamme (www.tyvene.fi). Kotisivuilta on katsottavissa myös video Tyvenen toiminnasta. Sieltä löytyy myös mm. asiakaskokemuksia, Tyvenen arvot, missio ja visio sekä vastuullisuusraportti. Tervetuloa kotisivuillemme!

  Aurinkoisin kevätterveisin

  Marja Kokko

  toimitusjohtaja