Tyvene on Kokenut ja ammattitaitoinen palvelutalojen rakennuttaja

Kartoitetaan yhdessä mahdollisuuksia yhteisen palveluasuntohankkeen käynnistämiselle ja laaditaan hankkeelle toteutussuunnitelma.

OTA YHTEYTTÄ

   

  Senioriasuntotonttien puute hyydyttää monipuolisten ikääntyneiden asumisratkaisujen syntymistä

  Tyvene -konsernilla on omistuksessaan 2019 vuoden lopussa yhteensä 37 palvelutaloa, joissa on yhteensä 1824 palveluasuntoa. Asunnoista 1707 kpl on tarkoitettu ikääntyneille, 87 kpl kehitysvammaisille ja 30 kpl mielenterveyskuntoutujille. Vuonna 2019 pääosin omakustannusperusteisista vuokratuotoista koostuva Tyvene -konsernin liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta n. 9,5 % 6,93 miljoonaan (6,33 M€) euroon pääosin uusien palvelutalokohteiden koko vuoden vuokratulojen myötä. Tasearvo vuoden 2019 lopussa oli 166,6 miljoonaa (153,8 M€) euroa.

  Vuoden 2019 aikana ei käynnistynyt eikä valmistunut uusia palvelutalohankkeita, mutta vuoden 2020 alkupuolella Tyvenelle on valmistunut 50 asuntoinen palvelutalo Tampereelle sekä ”Vuoden parhaat Ara neliöt” -palkinnon saanut 88 asuntoinen Myllytien palvelu- ja senioritalo Järvenpäähän. Alkuvuonna 2020 käynnistyi myös uuden 115 asuntoisen seniori- ja palvelutalon rakennustyöt Helsingin Malminkartanossa.

  Myllytien palvelu- ja senioritalo, Järvenpää

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Tyvene onkin siirtymässä pelkistä tehostetun palveluasumisen ratkaisuista kevyempiin ja monipuolisempiin hybridi- ja senioriasumisen ratkaisuihin. Ongelmaksi on kuitenkin muodostunut sopivien palvelu- ja senioriasumisen mahdollistavien tonttien vähyys. Senioriasukkaiden itsenäisen toimintakyvyn ylläpitäminen mahdollisimman pitkään edellyttää hyviä lähipalveluita ja julkisen liikenteen helppoa saavutettavuutta. Itsenäisen toimintakyvyn säilyminen hidastaa nopeasti kasvavaa kotihoidon tarvetta.  Vanhusväestön määrän voimakkaasti kasvaessa tulisi pelkkien tavoitteiden ja puheiden sijaan tarjolla olla siis merkittävästi nykyistä enemmän sijainniltaan, kaavamääräyksiltään sekä hinnaltaan sopivia tontteja monimuotoiseen palvelu- ja senioriasumiseen, jotta ikääntyneen väestön lisääntyviä palvelutarpeita ja yksinäisyyden haasteita kyetään ratkaisemaan sekä teknologisilla, toiminnallisilla että palvelullisilla keinoilla ja innovaatioilla.

  Tyvenen lähtökohtana on vastuullinen rakennuttaminen ja kiinteistöjen ylläpito.  Tyvenen kiinteistökannasta noin 22 % hyödyntää lämmöntuotossaan kokonaan tai osittain maalämpöä, josta syntyy merkittäviä energiansäästöjä. Kaikissa uusissa kohteissa pyrimme mahdollisuuksien mukaan hyödyntämään maalämpöä ja muita ympäristö- ja elinkaariystävällisiä ratkaisuja. Joissain kohteissamme hyödynnämme myös aurinkoenergiaa osana kiinteistön sähköenergiaa. Sähkönkulutus laski lähes 3 % ja lämmönkulutus lähes 2 % edellisestä vuodesta. Ilmaisenergian osuus koko käytetystä energiasta oli yhteensä n. 6,5 %. Myös veden kulutus laski hieman edelliseen vuoteen verrattuna. Tyvenen veronjalanjälki vuonna 2019 oli yhteensä 4,26 M€ sisältäen kaikki Tyvenen suoraan ja välillisesti maksamat verot valtiolle.

  Viimeisen vuoden aikana paljon huolta herättäneet hoivakotien laatuongelmat, sote-uudistuksen kaatuminen sekä tänä keväänä kansallisvaltiot globaalisti poikkeusoloihin ajanut koronavirusepidemia lisäävät myös haasteita ikäihmisten turvallisen ja terveellisen asumisen ratkaisemiseen. Koronapandemian jyllätessä varsinkin asuminen hoivakodissa pitkäaikaisessa karanteenissa, mahdollisesti jopa eristettynä omaan huoneeseen, on erityisen haavoittuvassa asemassa oleville asukkaille ja heidän hoitajilleen äärimmäisen raskasta niin fyysisesti kuin henkisestikin. Hoivakotien asukkaat ja erityisesti kaikki hoivatyötä tekevät tarvitsevat nyt meidän kaikkien suomalaisten tuen jaksaakseen selviytyä koronakriisistä. Yhdessä toisiamme tukien tästäkin kriisistä selvitään!

  Ikääntyneiden asumisolosuhteiden parantamiseksi erityisesti monipuoliseen ja yhteisölliseen seniori- ja hybridiasumiseen tulisi panostaa nykyistä enemmän kaupunkien tontinjakopolitiikassa. Näillä asumisratkaisuilla parannetaan ikääntyneiden toimintakykyä ja tuetaan itsenäistä asumista. Tyvene yhdessä niin nykyisten kuin uusienkin asiakkaiden, yhteistyökumppanien ja sidosryhmien kanssa haluaa omalta osaltaan varmistaa ikääntyneelle väestölle entistä paremmat asumisolot tulevaisuudessa, myös kriisilanteissa.

   

  Kevätterveisin,

  Marja Kokko

  toimitusjohtaja

  Tyvene Oy