Tyvene on Kokenut ja ammattitaitoinen palvelutalojen rakennuttaja

Kartoitetaan yhdessä mahdollisuuksia yhteisen palveluasuntohankkeen käynnistämiselle ja laaditaan hankkeelle toteutussuunnitelma.

OTA YHTEYTTÄ

   

  Koronapandemia ja hoitajamitoituksen lakimuutos toivat lisähaasteita ikääntyneiden palveluasumiseen – Tyvenelle kuitenkin uusia palvelu- ja senioriasuntoja

  Tyvene -konsernilla on omistuksessaan 2020 vuoden lopussa yhteensä 39 palvelutaloa, joissa on yhteensä 1962 palveluasuntoa. Asunnoista valtaosa on tarkoitettu ikääntyneille ja reilut 100 asuntoa on toteutettu kehitysvammaisille ja mielenterveyskuntoutujille. Vuonna 2020 pääosin omakustannusperusteisista vuokratuotoista koostuva Tyvene -konsernin liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta n. 8,2 % 7,5 miljoonaan (6,9 M€) euroon pääosin uusien palvelutalokohteiden vuokratulojen myötä. Tasearvo vuoden 2020 lopussa oli 179,4 miljoonaa (159 M€) euroa.

  Malminkartanon palvelu- ja senioritalo, Helsinki

  Vuoden 2020 alussa käynnistyi vapaarahoitteisen 115 asuntoisen palvelu- ja senioritalon rakennustyöt Helsingin Malminkartanossa. Kohde valmistuu syksyllä 2021.

   

   

   

   

  Myllytien palvelu- ja senioritalo, Järvenpää

  Alkuvuonna 2020 valmistui 50 asuntoinen palvelutalo Tampereen Linnainmaalle sekä 88 asuntoinen palvelu- ja senioritalo Järvenpäähän. Ara myönsi Vuoden parhaat ARA neliöt -palkinnon Järvenpään palvelu- ja senioritalolle onnistuneesta suunnittelusta ja toteutuksesta.

   

   

   

  Tyvenen toiminnan lähtökohtana on vastuullinen rakennuttaminen ja kiinteistöjen ylläpito.  Tyvenen palvelutalokannasta noin 23 % hyödyntää lämmöntuotossaan kokonaan tai osittain maalämpöä. Pyrimme mahdollisuuksien mukaan kaikissa uusissa kohteissa hyödyntämään maalämpöä ja muita ympäristö- ja elinkaariystävällisiä ratkaisuja sekä huomioimaan toteutuksessa myös hiilikuormaa vähentäviä ratkaisuja. Malminkartanon rakenteilla olevassa kohteessa ilmastotavoitteita on huomioitu toteuttamalla kohteeseen maalämpö hyödyntäen samalla maakylmää kiinteistön jäähdyttämisessä. Myös vuonna 2020 valmistuneisiin Tampereen Linnainmaan ja Järvenpään palvelu- ja senioritaloon toteutettiin maalämpö sekä lisäksi aurinkosähkö osana kiinteistön sähköenergiaratkaisua. Kiinteistökantamme sähkönkulutus laski lähes 5 % ja lämmönkulutus lähes 13 % edellisestä vuodesta. Ilmaisenergian osuus koko käytetystä energiasta oli yhteensä n. 6,8 %. Myös veden kulutus laski hieman edelliseen vuoteen verrattuna. Lisätietoja vastuullisesta toiminnastamme on saatavissa kotisivuilla olevasta vastuullisuusraportistamme.

  https://www.tyvene.fi/wp-content/uploads/2021/03/Vastuullisuusraportti-2020-Tyvene-konserni.pdf

  Viime vuoden aikana jyllännyt koronaviruspandemia on hoivakotien laatuongelmien ohella vaikeuttanut hoivayritysten ja kuntien hoivatyötä entisestään sekä lisännyt haasteita ikäihmisten turvallisen ja terveellisen asumisen ratkaisemiseen. Viime vuosi oli raskas niin fyysisesti kuin henkisestikin erityisesti hoivakodeissa hoivatyötä tekeville, joille suuri kiitos jaksamisesta ja arvokkaasta työstä!

  Hoivatyön haasteet kasvavine kustannuksineen on lisännyt niin hoivayritysten kuin kuntien ja kuntayhtymien taloudellisia paineita, mikä on ollut havaittavissa mm. hoivakotien täyttöasteiden heikentymisenä. Nykyhallituksen lakiin kirjaama hoivakotien hoitajamitoituksen vähimmäismäärän nostaminen 0,7:ään on myös omalta osaltaan lisännyt kuntien ja muiden hoivapalvelun järjestäjätahojen taloudellista ahdinkoa ja paineita löytää tehostetun palveluasumisen sijaan ikääntyneiden hoivapalveluun edullisempia ratkaisuja kuten välimuotoista asumista ja kotihoidon digitaalisia ratkaisuja. Myös Sote-uudistuksen sisältö ja voimaantulon siirtyminen luo epävarmuutta kuntiin eikä pitkäjänteinen ikääntyneiden asumispalveluratkaisujen suunnittelu ja toteuttaminen ole kuntien näkökulmasta mielekästä tai edes mahdollista. Ikääntyneiden asumispalveluiden tilanne vuonna 2020 oli lähinnä pysähtynyt ja odottava, mutta onneksi piristymistäkin on jo havaittavissa.

  Hoivakotimarkkinoilla tapahtuneiden muutosten seurauksena myös Tyvene on siirtynyt pelkistä tehostetun palveluasumisen ratkaisuista kevyempiin ja monipuolisempiin palvelu- ja senioriasumisen ratkaisuihin. Senioriasukkaiden itsenäisen toimintakyvyn ylläpitäminen mahdollisimman pitkään edellyttää hyviä lähipalveluita ja julkisen liikenteen helppoa saavutettavuutta. Toivommekin löytävämme senioriasumiseen sopivia tontteja päästäksemme toteuttamaan lisää ikääntyneiden tarvitsemia yhteisöllisiä asumisratkaisuja, joilla parannetaan ikääntyneiden toimintakykyä ja tuetaan itsenäistä asumista. Kaupunkien tulisikin tonttipolitiikassaan nykyistä huomattavasti enemmän panostaa senioriasumiseen tarjoamalla tontteja ikääntyneiden monipuolisiin ja yhteisöllisiin asumisratkaisuihin. Tyvene haluaa omalta osaltaan olla varmistamassa ikääntyneelle väestölle entistä paremmat asumisolot tulevaisuudessa.

   

  Kevätterveisin

  Marja Kokko

  toimitusjohtaja

  Tyvene Oy