Tyvene on Kokenut ja ammattitaitoinen palvelutalojen rakennuttaja

Kartoitetaan yhdessä mahdollisuuksia yhteisen palveluasuntohankkeen käynnistämiselle ja laaditaan hankkeelle toteutussuunnitelma.

OTA YHTEYTTÄ

   

  Järvenpään hyvinvointikampuksella sijaitsevalle Tyvenen Myllytien palvelu- ja senioritalolle ARAn tunnustuspalkinto

  ARA on myöntänyt Vuoden parhaat ara-neliöt 2020 -tunnustuspalkinnon Myllytien palvelu- ja senioritalolle, joka sijaitsee Järvenpään hyvinvointikampuksella. Tunnustuspalkinto luovutettiin Tyvenelle ARA-päivässä 14.1.2020 Helsingissä.

   

   

  Vuoden parhaat ara-neliöt 2020 Läsnäolotilassa- nimisen palkinnon ovat suunnitelleet nuoret muotoilijat Enna Eloranta ja Martta Rita.

   

   

   

   

  Järvenpään hyvinvointikampusalueelle monipuolisten palveluiden äärelle toteutuu moderni kyläyhteisö, jossa monisukupolvisen korttelin asukkailla on hyvä elää ja asua ajatuksella ”ketään ei jätetä yksin”. ARA-rahoitteisesta palvelu- ja senioritalosta tulee kampusalueen toiminnallinen sydän, johon toteutetaan koko kampusalueen korttelitupa ravintolatiloineen. Siellä korttelin asukkaat voivat järjestää erilaisia yhteisöllisiä tapahtumia ja tilaisuuksia.

  Järvenpään kaupungin järjestämän kumppanuushakukilpailussa Tyvene Oy:n yhteistyökumppaneina ovat olleet Diakonissalaitoksen Hoiva Oy, Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy ja rakennusliike Jatke Uusimaa Oy. Kampushankkeen kaava- ja arkkitehtisuunnittelusta vastasi Siren Arkkitehdit Oy.  Ara on ollut tiiviisti mukana hankkeessa hankkeen ensi metreiltä lähtien.

  Kaavasuunnittelu tehtiin tiiviissä yhteistyössä Järvenpään kaupungin sekä Järvenpään aktiivisesti toimivan vanhusneuvoston kanssa. Suunnittelussa on huomioitu kampushankkeen keskeiset teemat: yhteisöllisyys, esteettömyys, tilojen muuntojoustavuus ja virikkeellisyys. Ikäihmisten toiveita yhteisistä aktiviteeteistä ja monipuolisista virikkeistä arjen hyvinvoinnin ja viihtyisyyden näkökulmasta pidettiin tilasuunnittelun lähtökohtana. Alueen yhteisöllisyyttä ryhdytään rakentamaan asukkaiden muutettua alueelle keväällä 2020. Diakonissalaitoksen Hoiva koordinoi toiminnallisuutta ja asukkaiden kohtaamisia esiin tulleiden toiveiden mukaisesti mm klubitoiminnalla, jossa niin vapaaehtoiset kuin alan opiskelijatkin integroidaan yhteisön toimintaan. Samalla palvelutalo tulee toimimaan laaja-alaisesti alan opiskelijoiden oppimisympäristönä.

   

   

  Lue lisää palkintokohteesta:

  www.ara.fi/Vuoden_parhaat_ARAneliot_2020_palkinto

  www.ara.fi/ARAviestin_verkkoartikkelit/Hyvinvointikampuksella_ketaan_ei_jateta_yksin